DOŁĄCZ DO NAS

 

W Unibocie przekazujemy dzieciom i dorosłym wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin nauki. Ta różnorodność decyduje o udanej współpracy i wpływa na twórcze podejście do naszych projektów (czasem bardzo dziwnych – LEGOwy łazik marsjański UR-1, Turbidymetr, Balon stratosferyczny…).

Zapraszamy naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, którzy lubią tworzyć, majsterkować, mają swoje wynalazki, patenty i wdrożenia, z każdego wydziału/kierunku/specjalności.
Wszyscy się znamy – w końcu wywodzimy się z tej samej uczelni ;).

Kontakt i info: unibot@us.edu.pl.

Naszym celem jest stworzyć uniwersytecką grupę twórczą – popularyzatorów nauki dla społeczności aglomeracji śląskiej.

Zapraszamy :)