Jak drukować w 3D?

Jak drukować w 3D?

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z technologią druku przestrennego, będą mieli za zadanie zaprojektować oraz wydrukować swój własny model 3D.
Wstępem do zajęć będzie zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami druku 3D, założeniami teoretycznymi procesu, stosowanymi materiałami, budową istniejących drukarek oraz powszechnie stosowanymi technikami. W trakcie zajęć każdy z uczestników samodzielnie przejdzie ścieżkę produkcji drukowanego obiektu – od projektowania modelu, poprzez przygotowanie parametrów pracy drukarki aż do wykonania samego wydruku.
Na zajęciach uczestniczy nauczą się podstaw projektowania modeli 3D przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Dodatkowo zaprezentowane zostaną aspekty projektowania i przygotowania warunków powstawania wydruku, kluczowe dla uzyskania obiektu jak najwyższej jakości.

Program warsztatów

Zajęcia 1. Teoria, działanie i obsługa drukarki 3D

 • Konstrukcja drukarki 3D
 • Technologia druku 3D
 • Filamenty (tworzywa do druku 3D) – prezentacja postaci i rodzajów dostępnych na polskim rynku, różnice między filamentami ABS, PLA, gumą, itd.
 • Inne akcesoria potrzebne do druku
 • Źródła inspiracji gotowych projektów 3D
 • Programy do modelowania przedmiotów w 3D
 • Peny 3D (ręczne drukarki przestrzenne)

Zajęcia 2. Modelowanie i tworzenie własnych projektów

 • Nauka programu do modelowania przedmiotów w 3D
 • Praca nad własnymi projektami
 • Przygotowanie pliku do wydruku
 • Konfiguracja opcji wydruku
 • Wydruk przykładowego projektu, pokaz pracy drukarki 3D
 • (Projekty uczniów zostaną wydrukowane na Zajęcia 3.)

Zajęcia 3. Obróbka własnego projektu 3D

 • Wygładzanie, polerowanie, malowanie.

Podsumowanie

Wprowadzenie pojęć, teorii, praw oraz zasad:  Materiały termoplastyczne.
Silniki krokowe.
Teoria fabrykacji addytywnej.
Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy: Przygotowanie i produkcja własnego modelu przestrzennego.
Obsługa najpopularniejszych drukarek 3D.
Co uczeń zrozumie dzięki zajęciom? Podstawy projektowania druku 3D. Budowę drukarek 3D (FLD).

Procentowy udział prezentowanych treści

30%

Wstęp

30%

Konstruowanie

35%

Programowanie i testy

5%

Podsumowanie

Terminy zajęć

 • 24 lutego 2018
 • 3 marca 2018
 • 10 marca 2018

Ankieta zgłoszeniowa

""
1
Imięyour full name
Nazwiskoyour full name
Szkołayour full name
Ulicayour full name
Kod pocztowyyour full name
Miastoyour full name
Telefonyour full name
Previous
Next