Kodowanie z LEGO

Kodowanie z LEGO

Podczas cyklu 4 warsztatów przygotowaliśmy dla dzieci eksperymenty zarówno konstrukcyjno-inżynieryjne jak i programistyczne. Będziemy konstruować roboty. Tylko z LEGO. Dzieci będą mieć do dyspozycji zarówno elementy konstrukcyjne LEGO jak i ciekawy zestaw czujników (podczerwieni, koloru, dotyku), silników z systemu LEGO Mindstorms. Stworzą i zrozumieją jak budować wytrzymałe i stabilne konstrukcje: statyczne i mobilne. Zarówno dziewczynki i chłopcy odkryją jak w prosty sposób stworzyć oprogramowanie i nauczyć stworzone przez siebie konstrukcje kontaktowania się z otoczeniem. Będą stale tworzyć. Konstrukcje, programy, interakcje. Czyniąc to, niejako przez osmozę, dzieci wchłoną podstawowe umiejętności programistyczne i doświadczą interdyscyplinarności robotyki. Połączą umiejętności manualne z technicznymi i matematyczno-logicznymi. Dzięki licznym momentom „Eureka” znajdą motywację i chęci do pogłębiania nabytej wiedzy i umiejętności obejmujących wiele dziedzin nauki, techniki i szeroko pojętej działalności twórczej.

Podsumowanie

Wprowadzenie pojęć, teorii, praw oraz zasad: Ciężar. Środek ciężkości. Siła. Czujnik. Algorytm. Diagram przepływu. Światło widzialne i podczerwone. Wykorzystanie podczerwieni do wykrywania przeszkód i zdalnego sterowania. Zależność natężenia światła odbitego od odległości między źródłem a przeszkodą. Kolor. Instrukcja warunkowa.
Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy: Budowa i programowanie prostych robotów i urządzeń interaktywnych. Wstęp do mechatroniki, robotyki i programowania. Umiejętność łączenia wiedzy z różnych dziedzin/przedmiotów nauki.
Co uczeń zrozumie dzięki zajęciom? Uczestnik zrozumie, że dzięki wytrwałości w rozwiązywaniu pojawiających się problemów jest w stanie znajdować na nie rozwiązania. Oraz, że tworzenie oddziaływujących z otoczeniem urządzeń takich jak roboty tylko pozornie jest bardzo trudne i poza jego / jej zasięgiem.

Procentowy udział prezentowanych treści

40%

Konstruowanie

40%

Programowanie i testy

20%

Podsumowanie

Terminy zajęć

  • 03 marca 2018
  • 10 marca 2018
  • 17 marca 2018
  • 24 marca 2018

Ankieta zgłoszeniowa

""
1
Imięyour full name
Nazwiskoyour full name
Szkołayour full name
Ulicayour full name
Kod pocztowyyour full name
Miastoyour full name
Telefonyour full name
Previous
Next