OFERTA

Forma zajęć:

Warsztaty (maks. 12 osób).

Terminy zajęć:

Zajęcia dla dzieci – soboty
Zajęcia dla szkół – soboty
Zajęcia dla nauczycieli – piątki
Inne terminy zajęć ustalane są indywidualnie.

Miejsce:

Wydziały Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Cennik:

Zajęcia dla dzieci: 200 zł/os.
Zajęcia dla szkół: 20 zł / 45 min / os.
30 zł / 1,5 h / os.
45 zł / 3 h / os.
Zajęcia dla nauczycieli: 200 zł/ 3 h / os.