CYKL ZAJĘĆ MIESIĘCZNYCH

Przygotowaliśmy dwa typy zajęć –
Kodowanie z LEGO – ćwiczę wyobraźnię (łączę wszystkie dotychczasowe umiejętności i wiedzę, po prostu tworzę)
Jak drukować w 3D – zdobywam umiejętności (uczę się modelować i drukować w 3D)

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ: gdy zbierze się grupa 🙂 – przyjmujemy zgłoszenia na bieżąco / ZAPISY POPRZEZ ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ (poniżej)

 

MIEJSCE: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 9, Katowice
TERMIN: czwartki godz. 16:00 – 18:00
CZAS: 4 x 120 min (4 x w miesiącu, po 120 min) – LEGO
            3 x 120 min (3 x w miesiącu, po 120 min) – Druk 3D
CENA: 200 zł
GRUPA: 12 osób
WIEK: Grupa 1 – 7-12 lat
           Grupa 2 – 13-16 lat
WYKŁADOWCY: pracownicy, absolwenci, doktoranci, studenci z Uniwersytetu Śląskiego – twórcy/naukowcy/pasjonaci

Warsztaty

Kodowanie z LEGO

Podczas cyklu 4 warsztatów przygotowaliśmy dla dzieci eksperymenty zarówno konstrukcyjno-inżynieryjne jak i programistyczne. Będziemy konstruować roboty. Tylko z LEGO. Dzieci będą mieć do dyspozycji zarówno elementy konstrukcyjne LEGO jak i ciekawy zestaw czujników (podczerwieni, koloru, dotyku), silników z systemu LEGO Mindstorms. Stworzą i zrozumieją jak budować wytrzymałe i stabilne konstrukcje: statyczne i mobilne. Zarówno dziewczynki i chłopcy odkryją jak w prosty sposób stworzyć oprogramowanie i nauczyć stworzone przez siebie konstrukcje kontaktowania się z otoczeniem. Będą stale tworzyć. Konstrukcje, programy, interakcje. Czyniąc to, niejako przez osmozę, dzieci wchłoną podstawowe umiejętności programistyczne i doświadczą interdyscyplinarności robotyki. Połączą umiejętności manualne z technicznymi i matematyczno-logicznymi. Dzięki licznym momentom „Eureka” znajdą motywację i chęci do pogłębiania nabytej wiedzy i umiejętności obejmujących wiele dziedzin nauki, techniki i szeroko pojętej działalności twórczej.

Podsumowanie

Wprowadzenie pojęć, teorii, praw oraz zasad: Ciężar. Środek ciężkości. Siła. Czujnik. Algorytm. Diagram przepływu. Światło widzialne i podczerwone. Wykorzystanie podczerwieni do wykrywania przeszkód i zdalnego sterowania. Zależność natężenia światła odbitego od odległości między źródłem a przeszkodą. Kolor. Instrukcja warunkowa.
Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy: Budowa i programowanie prostych robotów i urządzeń interaktywnych. Wstęp do mechatroniki, robotyki i programowania. Umiejętność łączenia wiedzy z różnych dziedzin/przedmiotów nauki.
Co uczeń zrozumie dzięki zajęciom? Uczestnik zrozumie, że dzięki wytrwałości w rozwiązywaniu pojawiających się problemów jest w stanie znajdować na nie rozwiązania. Oraz, że tworzenie oddziaływujących z otoczeniem urządzeń takich jak roboty tylko pozornie jest bardzo trudne i poza jego / jej zasięgiem.

Procentowy udział prezentowanych treści

40%

Konstruowanie

40%

Programowanie i testy

20%

Podsumowanie

Jak drukować w 3D

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z technologią druku przestrennego, będą mieli za zadanie zaprojektować oraz wydrukować swój własny model 3D.
Wstępem do zajęć będzie zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami druku 3D, założeniami teoretycznymi procesu, stosowanymi materiałami, budową istniejących drukarek oraz powszechnie stosowanymi technikami. W trakcie zajęć każdy z uczestników samodzielnie przejdzie ścieżkę produkcji drukowanego obiektu – od projektowania modelu, poprzez przygotowanie parametrów pracy drukarki aż do wykonania samego wydruku.
Na zajęciach uczestniczy nauczą się podstaw projektowania modeli 3D przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Dodatkowo zaprezentowane zostaną aspekty projektowania i przygotowania warunków powstawania wydruku, kluczowe dla uzyskania obiektu jak najwyższej jakości.

Program warsztatów

Zajęcia 1. Teoria, działanie i obsługa drukarki 3D

 • Konstrukcja drukarki 3D
 • Technologia druku 3D
 • Filamenty (tworzywa do druku 3D) – prezentacja postaci i rodzajów dostępnych na polskim rynku, różnice między filamentami ABS, PLA, gumą, itd.
 • Inne akcesoria potrzebne do druku
 • Źródła inspiracji gotowych projektów 3D
 • Programy do modelowania przedmiotów w 3D
 • Peny 3D (ręczne drukarki przestrzenne)

Zajęcia 2. Modelowanie i tworzenie własnych projektów

 • Nauka programu do modelowania przedmiotów w 3D
 • Praca nad własnymi projektami
 • Przygotowanie pliku do wydruku
 • Konfiguracja opcji wydruku
 • Wydruk przykładowego projektu, pokaz pracy drukarki 3D
 • (Projekty uczniów zostaną wydrukowane na Zajęcia 3.)

Zajęcia 3. Obróbka własnego projektu 3D

 • Wygładzanie, polerowanie, malowanie.

Podsumowanie

Wprowadzenie pojęć, teorii, praw oraz zasad:  Materiały termoplastyczne.
Silniki krokowe.
Teoria fabrykacji addytywnej.
Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy: Przygotowanie i produkcja własnego modelu przestrzennego.
Obsługa najpopularniejszych drukarek 3D.
Co uczeń zrozumie dzięki zajęciom? Podstawy projektowania druku 3D. Budowę drukarek 3D (FLD).

Procentowy udział prezentowanych treści

30%

Wstęp

30%

Konstruowanie

35%

Programowanie i testy

5%

Podsumowanie

Ankieta zgłoszeniowa

""
1
Rodzaj uczestnikapick one!
Imięyour full name
Nazwiskoyour full name
Szkołayour full name
Ulicayour full name
Kod pocztowyyour full name
Miastoyour full name
Telefonyour full name
Proponowany termin zajęćof appointment
Liczba uczestnikówyour full name
Liczba opiekunówyour full name
Previous
Next